Plassengebied

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Mensen wonen er mooi, werken er hard en komen er om te ontspannen. Daarmee komen er veel belangen samen. Bewoners willen graag rust. Er komt een tractor langs. Een leverancier komt zijn spullen brengen met een grote aanhanger. Op een zonnige dag zie je heel veel fietsers en wandelaars. Het Plassengebied is met de oude landweggetjes op slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebied en niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Hoe houden we het Plassengebied vitaal, leefbaar en bereikbaar?

Samen moeten we ervoor zorgen dat het Plassengebied prachtig blijft. Er zijn verschillende initiatieven die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk graag ondersteunt. De gemeente onderneemt zelf ook maatregelen om het gebied te beschermen en om de wegen, bermen en paden duurzaam in stand te houden. We zoeken de balans tussen wonen, werken en natuur. Hier praten we u bij over de zaken die spelen, waar aan gewerkt wordt. Stappen die nodig zijn om het gebied vitaal, leefbaar en bereikbaar te houden. Samen houden we het Plassengebied prachtig!

Overslag van zware goederen

In het kwetsbare Plassengebied vind je op de slappe veengrond veel oude landwegen, ook wel C-wegen genoemd. Die zijn niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Toch gebeurt dat nog wel. Hierdoor ontstaat schade aan de weg en de berm en dit zorgt voor onveilige situaties. Om de landwegen minder te belasten en duurzaam in stand te kunnen houden, gaan we het grote en zware verkeer verminderen. Zo’n 80% van de benodigde materialen dat nu nog over de weg gaat, kan ook met een ponton over water vervoerd worden. Daarvoor is wel een overslagplaats nodig van land op water, een loswal. De gemeente werkt dit voorjaar een plan uit voor twee mogelijke locaties om daarvan de beste uit te gaan voeren.

loswal

Behalve een overslag van goederen van de weg naar het water, komt er ook een overslag om grotere ladingen op de weg op delen in kleiner transport op de weg. Deze overslag van groot naar klein verkeer komt op bedrijventerrein Zoutman.

De gemeenteraad heeft het afgelopen najaar gekozen voor deze opties om zware goederen anders te transporteren om het Plassengebied te beschermen. Zo rijdt er minder zwaar verkeer over de landweggetjes. We voorzien dat de overslag voor het opdelen van grote naar kleine ladingen op land na de zomer klaar is. De voorbereidingen voor de loswal, voor overslag van land naar water, starten ook dit jaar. Het streven is dat deze in 2022 in gebruik is.

Paaltje - BFB - in de weg!

Om de wegen in het Plassengebied te sparen is het al verboden om met zwaar verkeer (breder dan 2,2m en zwaarder dan 10 ton) het gebied in te rijden. Om dit verbod beter te handhaven, komen er dit jaar op een aantal punten wegversmallingen. Er worden vaste afzetpalen geplaatst en klapdeurtjes, oftewel beweegbare fysieke breedtebeperkingen (BFB’s). Bepaal vooraf uw route, en bekijk of het zinnig is om om te rijden of om uw lading op een andere manier, bijvoorbeeld over het water, op de plaats van bestemming te krijgen. Als dit niet kan, kunt u een ontheffing aanvragen om de beweegbare poortjes te openen. Vanaf dit voorjaar '21 worden de poortjes eerst uitgebreid getest. Voordat alles officieel in werking wordt gesteld, worden omwonenden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar verteld wordt hoe de sluiting in zijn werk gaat en waar alle vragen beantwoord worden.

In het volgende animatiefilmpje kunt u zien hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Bekijk het filmpje door op de afbeelding te 'klikken'.

Waar komen de BFB’s?

  • De Treebord, tussen de brug naar de ’sGravenbroekseweg en Kalmoes.
  • Platteweg (gemeente Gouda), direct na de rotonde.
  • Willenskade, direct na de Achterwillenseweg / spoortunnel.
  • Oukoopsedijk, direct na de Negenviertel (geplaatst).

Ontheffing BFB's aanvragen

Voor voertuigen met een breedte tussen 2,2 en 3 meter en met een gewicht tussen 10 en 20 ton kunt u straks een ontheffing aanvragen. Daarmee kunt u, door het scannen van de bijbehorende barcode, de klaphekjes van de BFB’s openen. U kunt een aanvraag doen voor een eenmalige ontheffing of een pas aanvragen voor een langlopende ontheffing. Dit laatste is alleen mogelijk voor aanwonenden, bedrijven in het gebied en vaste toeleveranciers. De kosten om met een ontheffing de poortjes te openen bedragen € 28,75 per keer. U doet de aanvraag te zijner tijd via www.bodegraven-reeuwijk.nl/verkeersontheffingen. Als u voldoet aan de voorwaarden en u heeft betaald, ontvangt u per ommegaande een barcode in uw mailbox. Door de barcode te scannen bij de paal, opent u het hek.

Karrenspoor

Bij het vernieuwen van de asfaltlaag  wordt er komend voorjaar op de Hortmansdijk en de Nieuwerbroeksedijk een ‘karrespoor’ aangebracht. Dit is een proef die, als het goed bevalt, de komende jaren doorgevoerd wordt op meer wegen in het Plassengebied. Met de rustieke suggestie van een karrespoor op de weg wordt er minder hard gereden. Daarbij zorgt de lichtere kleur van de weg ervoor dat het verschil tussen verharding en berm beter zichtbaar is. Zo wordt ook de berm beter beschermd. Binnen onze gemeente ligt er al een karrespoor in Nieuwerbrug, aan de Korte Waarder. Daar is het karrespoor geel en rood. Voor het Plassengebied is gekozen voor de combinatie geel en lichtgrijs.

karrenspoor Nieuwerbrug

Werk aan de weg

De gemeente gaat aan het werk aan de Nieuwenbroeksedijk, de Hortemansdijk en de Lecksdijk. De aanleiding is de slechte staat van het asfalt en het ontbreken van passeervoorzieningen. Bij de Nieuwenbroeksedijk vervangt de aannemer vanaf begin april de fundering en het asfalt en brengt een nieuwe slijtlaag aan (‘karrespoor’). Gelijktijdig wordt de Hortemansdijk ook voorzien van deze nieuwe slijtlaag.

Bij de Lecksdijk wordt een proefproject uitgevoerd. Door de jaren heen zijn de wegen steeds op hoogte gebracht door een nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Het gewicht van de weg neemt daardoor echter toe, wat de verzakking weer versnelt. De gemeente is, samen met buurgemeenten, op zoek naar innovatieve -lichtgewicht- ophogingsmethoden. De Lecksdijk wordt, ter hoogte van huisnummer 6 en 8, over een lengte van ongeveer 150 meter op innovatieve wijze gefundeerd en opgehoogd, met oog voor duurzaamheid en circulariteit. Er wordt namelijk een fundering van wilgentakken aangelegd.

Planning en bereikbaarheid

  • 6 – 23 april: Nieuwenbroeksedijk afgesloten
  • Tot en met 23 april: Lecksdijk incidenteel kortstondig geblokkeerd
  • 26 april – 20 mei: Lecksdijk afgesloten
  • Tweede helft april: Hortemanskade gedurende twee dagen afgesloten

Ter plekke wordt met borden de omleidingsroute aangegeven. Bij de werkzaamheden staan, wanneer nodig, verkeersregelaars om te helpen. De slagboom bij de Oudeweg staat tijdelijk open, maar de weg is niet toegankelijk voor doorgaand autoverkeer.

pdf Plattegrond plassengebied werkzaamheden (PDF, 891.65 KB) pdf Bewonersbrief maart 2021 (PDF, 53.73 KB) pdf Slijtlaag en markeringen Nieuwenbroeksedijk (PDF, 1.11 MB) pdf Slijtlaag en markeringen Nieuwenbroeksedijk (PDF, 1.27 MB) pdf Slijtlaag en markeringen Hortemansdijk (PDF, 621.21 KB)

Themapagina

Regelmatig houden we de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk op de hoogte van de ontwikkelingen in het Plassengebied. Dit doen we met een themapagina in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Hier leest u die pagina terug.

pdf 20 januari 2021 Themapagina Reeuwijkse Plassengebied (PDF, 2.8 MB)

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@bodegraven-reeuwijk.nl.