Plassengebied

In het plassengebied zijn een aantal knelpunten: wegen en bermen gaan kapot, vrachtwagens rijden zich vast waardoor naast schade het gebied ook voor hulpdiensten lastiger bereikbaar is, er is trillingsoverlast door zwaar verkeer en door de toename van het aantal kwetsbare weggebruikers (fietsers en voetgangers) ontstaan er steeds vaker gevaarlijke situaties door de confrontatie met (te groot) gemotoriseerd verkeer. Om het gebied ook voor bewoners leefbaar te houden zet de gemeente in op het terugdringen van zwaar en breed verkeer.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontheffingenbeleid gevoerd gericht op het terugdringen van het gebruik van deze wegen door zwaar en breed verkeer. De gemeente heeft echter moeten constateren dat het beleid in de praktijk niet het beoogde effect heeft. Er rijdt nog altijd veel zwaar en breed verkeer over deze wegen en vaak ook zonder ontheffing. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties en tot veel schade aan wegen en bermen.

Wat zijn BFB’s?

Het plassengebied Reeuwijk wordt daarom uitgerust met een Beweegbare Fysieke Breedtebeperking (BFB). Deze BFB (ook wel poorten) sluiten de toegangswegen naar het Plassengebied af voor breed en zwaar verkeer dat niet voldoet aan de voor die wegen geldende breedte- en gewichtsbeperkingen. Om de poorten te openen dient de gebruiker de barcode op de verleende ontheffing of toegangspas te scannen op het scanapparaat dat bij de BFB staat. Zonder ontheffing zal het fysiek niet langer mogelijk zijn om het gebied met zware of brede voertuigen te betreden.

In het volgende animatie filmpje kunt u zien hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Bekijk het filmpje door op de afbeelding te 'klikken'.

Waar staan de BFB’s?

  • De Treebord, tussen de brug naar de ’sGravenbroekseweg en Kalmoes.
  • Platteweg (gemeente Gouda), direct na de rotonde.
  • Willenskade, direct na de Achterwillenseweg / spoortunnel.
  • Oukoopsedijk, direct na de Negenviertel (geplaatst).

Wanneer gaan de BFB’s dicht?

De BFB’s gaan in het voorjaar van 2020 dicht. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ze in 2019 dicht zouden gaan. De vertraging is onder andere veroorzaakt door een beroepsprocedure tegen de BFB’s. De rechter heeft uitspraak gedaan en de uitvoering kan doorgaan. Het testen van systemen neemt enige tijd in beslag en het plaatsen van de laatste BFB moest wachten op het afronden van de herinrichting van Treebord.

Ontheffing aanvragen

Voor voertuigen die tussen de 2,2 en 3 meter zijn en een gewicht hebben tussen de 10 en 20 ton moet een ontheffing aangevraagd worden. Dat kan via de website. Zodra de BFB's dicht zijn, wijzigt de manier van aanvragen via de website. De aanvrager ontvangt dan na de aanvraag direct een barcode in de e-mail om de poort ter plaatse te openen door de barcode voor de scanner te houden.

Alternatieven

Om bevoorrading vanaf Reeuwijk-Brug mogelijk te maken dienen goederen van zware transportwagens, met name bouwmaterialen, te worden overgeladen op kleinere en lichtere voertuigen die wel in het plassengebied mogen rijden. Tot voor kort gebeurde dit o.a. in een woonwijk op straat aan de Treebord. Deze situatie leidt tot overlast voor de omgeving en brengt verkeersonveilige situaties met zich mee en wordt met de herinrichting die momenteel bezig is aangepast.

Goede alternatieven kunnen bieden zoals een overslaglocatie is belangrijk voor het terugdringen van het gebruik van deze wegen in het plassengebied door zwaar en breed verkeer. De praktijk is echter weerbarstiger. Er zijn de afgelopen jaren diverse locaties onderzocht en gewogen. De praktijk is dat er voor weinig locaties draagvlak is. Tegelijk hebben we als gemeente wel een opgave in dit gebied waarvoor ingrepen nodig zijn. In het eerste kwartaal spreekt de commissie hier verder over.

Handhaving

Sinds eind 2019 is de gemeente gestart met het handhaven op verkeer zonder ontheffing in het plassengebied. Bestuurders van deze voertuigen worden aangesproken door onze Boa’s en waar nodig bekeurd. Voor het hele plassengebied geldt een gewichtsbeperking van 10 ton en een breedtebeperking van 2,20 meter met uitzondering van de Oudeweg tussen De Steupel en de slagboom met de Kooidijk.

Zie ook nieuwsbericht 21-01-2020

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg, bereikbaar via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.