Plassengebied

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied voeren een proefproject uit op de toegangswegen naar het Plassengebied om de problemen van het brede en zware (bouw) verkeer te beperken.

Wat zijn BFB’s?

Een BFB bestaat uit een hekje dat, in uitgeklapte positie, de breedte van de weg beperkt. Hiermee kunnen alleen voertuigen smaller dan 2,2 meter de BFB passeren en daarmee het gebied inrijden. Bij het hekje wordt een lichtpaal, een zuil met een scanner en een instructiebord geplaatst. De BFB wordt tevens voorzien van een camera.


In het volgende animatie filmpje kunt u zien hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Bekijk het filmpje door op de afbeelding te 'klikken'.

Waar komen de BFB’s?

Na overleg met alle bewoners en belanghebbenden heeft het college op 13 maart 2018 de volgende definitieve locaties van de BFB’s aangewezen in het Reeuwijks plassengebied:

  • Treebord, tussen de brug naar de ’s-Gravenbroekseweg en Kalmoes (najaar 2018 geplaatst)
  • Platteweg (gemeente Gouda), direct na de rotonde (najaar 2018 geplaatst)
  • Willenskade, direct na de Achterwillenseweg / spoortunnel (geplaatst)
  • Oukoopsedijk, direct na de Negenviertel (geplaatst)

Wanneer gaan de BFB’s dicht?

Op het moment dat de BFB’s geplaatst zijn, gaan ze nog niet direct dicht. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure van enkele bewoners tegen de BFB’s.

Daarnaast neemt de aanleg en het verleggen van kabels en leidingen de nodige tijd in beslag en moeten de systemen nog worden getest. Daarnaast willen we iedereen de tijd geven om te wennen aan de komst van de maatregelen. Wij verwachten dat de BFB’s in 2019 in gebruik worden genomen. Met duidelijke borden langs de weg wordt dat dan duidelijk aangegeven.

Ontheffing aanvragen

Voor voertuigen die tussen de 2,2 en 3 meter zijn en een gewicht hebben tussen de 10 en 20 ton moet een ontheffing aangevraagd worden. Dat kan via de website. Zodra de BFB's dicht zijn, wijzigt de manier van aanvragen via de website. De aanvrager ontvangt dan na de aanvraag direct een barcode in de e-mail om de poort ter plaatse te openen door de barcode voor de scanner te houden.

Verkeersbesluit 30 km/uur Plassengebied ingetrokken

In mei 2018 heeft het overleg plaatsgevonden met enkele inwoners van het Plassengebied Reeuwijk over het instellen van een 30 km/uur zone voor het Plassengebied. Dit heeft ertoe geleid, dat het college deze verkeersmaatregel opnieuw in overweging wil nemen.

Het college heeft daarom besloten het verkeersbesluit tot het instellen van de 30 km/uur zone in te trekken.

Bijeenkomsten


In de aanloop naar het proefproject zijn er meerdere inloopavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden zijn omwonenden en belangstellenden geïnformeerd over de introductie van de beweegbare fysieke breedtebeperkingen (BFB) op de toegangswegen naar het Plassengebied in Reeuwijk. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen en in gesprek te gaan over het voorgestelde ontwerp met medewerkers van de gemeente, het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied en de wethouder. Hieronder treft u een kort verslag van deze avonden en verdere achtergrond informatie.

 

pdf Rapport financiele gevolgen gebruik C-wegen plassengebied (PDF, 6.94 MB) pdf bijlage 4.11 tonnagetekening C-wegen (PDF, 7.52 MB) pdf Bijlage 4.12 Totaaloverzicht wegen Reeuwijks plassengebied (PDF, 56.51 KB) pdf Bijlage 4.13 Notitie constructieonderzoek Plassengebied (PDF, 428.26 KB) pdf Notitie ontheffingenbeleid berijden wegen plassengebied met breedte- en gewichtsbeperking - vastgesteld 13 maart 2018 (PDF, 383.96 KB)

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg, bereikbaar via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.