Persoonlijke brief aan inwoners van burgemeester Van der Kamp

Publicatiedatum: 
15 dec 2020

Beste inwoners van onze mooie gemeente,

Regelmatig bezoeken mijn vrouw en ik haar moeder. Ze is inmiddels 93 jaar en woont in een verzorgingstehuis. Negen weken mochten we haar niet bezoeken tijdens de eerste coronagolf en de weken daarna een half uur achter het glas vanuit een serre. Wat vond ik dat een verdrietige situatie voor haar. Zonder de zekerheden in haar leven moest ze zich zien te redden en dat viel niet mee. En nu volgt er een tweede lockdown. Een zeer ingrijpend besluit. Corona en de maatregelen raken niet alleen veel kwetsbare mensen en hun naasten in onze samenleving, maar ook ondernemers, detaillisten en organisaties in de horeca-, sport- en cultuursector zitten in zwaar weer.

Deze periode maakt veel emoties los. Twijfel, verdriet, frustratie, soms boosheid. Die emoties zijn begrijpelijk. Het duurt al zo lang. Gevolgd door nu weer een stap terug naar extra zware maatregelen voor de komende vijf weken. Ik leef mee met de mensen die dierbaren zijn verloren. Dit moet voor hen een heel verdrietig jaar zijn. Daarnaast is de impact voor mensen die ernstig ziek zijn geworden en hun naasten groot. Ouderen en kwetsbare mensen die de deur niet meer uit durven of kunnen lopen de kans om te vereenzamen. Maar ik leef ook mee met de mensen in de zorg die zich dag en nacht inzetten en de drukte bijna niet meer aankunnen. En met de jongeren die niet meer naar school kunnen, of uitgaan, sporten en met vrienden bij elkaar komen. Ook gaat mijn medeleven uit naar al die mensen die zorgen hebben over hun bedrijf of baan. Voor hen moet dit een lange uitputtingsslag zijn.

Het is daarom extra belangrijk dat we elkaar in deze moeilijke periode vooral blijven steunen. Dat kan al door een kaartje te sturen naar iemand die zich eenzaam voelt of door even te bellen. Met het afhalen van een maaltijd of een keer thuis te laten bezorgen steunt u de lokale ondernemer. Ook steunen we elkaar door ons te blijven houden aan de maatregelen. De eerste golf behoorden we tot de gemeentes met de laagste besmettingsaantallen, nauwelijks ziekenhuis opnames en is verdrietig genoeg één inwoner overleden door het coronavirus. Nu, bij de tweede golf, is dat helaas precies omgekeerd. Hoge besmettingsaantallen die toenemen en inmiddels zijn 12 inwoners overleden door het coronavirus.

Ons gedrag bepaalt of we erin slagen het coronavirus onder controle te krijgen. Daarom vraag ik u dringend om u aan de maatregelen te houden en nadrukkelijk uw sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Zo dringen we het virus samen terug.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen in zicht. Zo is er goed nieuws over steeds betere nieuwe behandelmethoden en laat de komst van een werkzaam vaccin niet lang meer op zich wachten. Ik wacht dan ook met spanning de goedkeuring van de vaccins af. Ik denk dat 2021 mede daardoor onze gezamenlijke hoop op herstel gerechtvaardigd is. Als we ons samen aan de maatregelen houden, gecombineerd met het op handen zijnde vaccinatieprogramma in 2021, dan worden onze gezamenlijke inspanningen en moeite beloond. In 2021 zullen de eerste lichtpunten doorbreken. En daar kunnen we hoop uit putten.

Ik besef dat deze tweede lockdown opnieuw veel van u vraagt. Juist nu in deze donkere decembermaand. Een maand die normaal gesproken voor velen in het teken staat van ontmoeting van familie en vrienden, gezamenlijke kerkgang of gezellig met elkaar eten. En juist nu kan dit alles door de tweede lockdown maar in zeer beperkte mate.

Houd vol! Kijk naar elkaar om! Laten we elkaar vooral steunen en positief blijven in deze moeilijke tijd. Juist in deze kersttijd. Ik reken op u.

Christiaan van der Kamp

Burgemeester