Persoonlijke brief aan inwoners over corona van burgemeester Van der Kamp

Publicatiedatum: 
13 mrt 2020

Beste inwoners van Bodegraven-Reeuwijk,

Het zijn bijzondere tijden waarin we nu verkeren. De regering heeft vergaande maatregelen afgekondigd die gevolgen hebben voor ons allemaal. Dit met als doel om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als we allemaal meedoen en ons steentje bijdragen is de kans het grootst dat het coronavirus zo min mogelijk verspreid wordt.

Ik roep u op om u te houden aan deze maatregelen. Ik zie dat veel organisaties, bedrijven en inwoners dat ook al doen. Mensen gaan thuiswerken en bijeenkomsten worden afgelast. De regering heeft bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en kerken. Dat betekent dat er nergens meer groepen bij elkaar mogen komen van 100 personen of meer. Dit is inmiddels een voorschreven maatregel waar we ons allemaal aan hebben te houden.

De overige maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.
  • Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven): er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges te geven.
  • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen ook niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiting weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Mocht u vragen hebben over het coronavirus: op de website van het RIVM en rijksoverheid staat veel bruikbare informatie.

Ook als gemeente houden we ons aan deze maatregelen en we gaan zo veel als mogelijk thuis werken. Dat heeft wel gevolgen voor onze dienstverlening. Daarvoor vraag ik uw begrip. Voor de nadere uitwerking verwijs ik u naar de website van onze gemeente.

Saamhorigheid en er voor elkaar zijn, is in een onzekere tijd als deze een groot goed. Wat kan ik voor een ander betekenen die zichzelf minder goed kan redden en afhankelijk is van de zorg van anderen. Uit ervaring weet ik dat we een mooie leefgemeenschap zijn waar we aandacht voor elkaar hebben. Juist in deze situatie vraag ik u: let goed op elkaar, in het bijzonder als u bekend bent met iemand die het zwaar heeft of eenzaam dreigt te worden. Een telefoontje of een kaartje doet wonderen.

Mijn dank en waardering voor al diegenen die behulpzaam zijn en voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn en die dag en nacht voor onze inwoners klaar staan.

Met vriendelijke groet,

Christiaan van der Kamp

Burgemeester Bodegraven-Reeuwijk


14 maart 2020 Burgemeester Van der Kamp gaf vandaag een interview aan RTV Bodegraven over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.”Ik roep iedereen op om zich te houden aan deze maatregelen en elkaar te helpen”. Bekijk het hele interview.