Overlast vliegverkeer

Wanneer u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u dat melden bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden terecht kunnen met al hun vragen en klachten over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol.

Ik heb een vraag of klacht over vliegverkeer

U kunt uw klacht melden via de website van BAS of telefonisch op nummer: 020-6015555. Op de website van BAS vindt u tevens meer informatie en actualiteiten op het gebied van vliegverkeer.

BAS verzamelt alle klachten en en legt die elk kwartaal voor aan betrokken partijen. Op grond van onder meer de rapportages en aanbevelingen van BAS kunnen de luchtvaartpartijen, de Rijksoverheid en/of de ORS (Omgevingsraad Schiphol) besluiten om een nieuwe hinderbeperkende maatregel voor te stellen. 

Wat doet de gemeente?

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is lid van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), www.omgevingsraadschiphol.nl. Dit is een wettelijk adviesorgaan, dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over geluidshinder rond Schiphol. Ook bewonersgroeperingen kunnen lid worden van de ORS. De gemeente maakt deel uit van het Cluster Groene Hart, samen met de gemeenten Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.

Actie 'Geef stilte een stem'

Met de actie ‘Geef stilte een stem’, georganiseerd in 2017 en het voorjaar van 2018 door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gouda, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, is aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast. De verwachting is dat de minister of de Kamer na de zomer een voorstel gaat doen over de uitbreidingsplannen van Schiphol.

Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL)

De actie 'Geef stilte een stem' is inmiddels afgebouwd omdat er een groter initiatief is gestart tegen de toenemende geluidsoverlast namelijk; Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL), een platform waarbij nog veel meer gemeenten zich hebben aangesloten. 

Uiteraard blijft de geluidsoverlast ook binnen onze gemeente een belangrijk aandachtspunt.

Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)

Een ander overleg is de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Hierin overleggen circa veertig gemeenten en vier provincies over de ontwikkeling van Schiphol. De BRS vertegenwoordigt de overheden in de ORS, waar onderhandelingen plaatsvinden over de groei van Schiphol en de mogelijkheden voor hinderbeperking.

De gemeenten in onze regio werken samen om de geluidhinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. De Omgevingsdienst Midden-Holland ondersteunt de gemeente bij de gezamenlijke vergaderingen en activiteiten, zoals geluidmetingen.

Live informatie

Via Vliegverkeer in Zicht van BAS kunt u meekijken met de vliegbewegingen boven Nederland en Europa. Actuele informatie over baan- en routegebruik en geluidsmetingen staat ook op BAS.

Als u een woning gaat kopen of huren kunt u op basis van de postcode nakijken hoeveel geluidhinder van vliegverkeer er te verwachten is. U kunt dit bekijken op de website van BAS.