Overlast melden

Ervaart u overlast? Denk bijvoorbeeld aan hangjongeren op straat, illegale vuilstort, parkeren waar dit verboden is, hard varen op de plassen of vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan?

Dan kunt u dat tijdens kantooruren bij ons melden via telefoonnummer 0172 522 522 en vragen naar de BOA’s. In het weekend en ’s avonds kunt u de politie bellen via tel: 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent.

Overlast veroorzaakt vaak ergenis. Afval op straat, hondenpoep of vrachtverkeer op wegen waar dat niet is toegestaan. Op de pagina overlast leest u meer over hoe de gemeente en politie handhaven om overlast tegen te gaan en welke regels er gelden.