Overlast door kroos

Publicatiedatum: 
25 jun 2019
We ontvangen momenteel meldingen over sloten vol met kroos. Kroos is de verzamelnaam voor kleine drijvende waterplantjes die groeien in voedselrijk en doorgaans ondiep water. In de zomermaanden, bij hogere watertemperatuur, kan kroos snel groeien. Zo ontstaat een gesloten dek waardoor geen licht meer in het water doordringt.

Als omwonenden stankoverlast ervaren wordt het kroos verwijderd. Ook als het kroosdek tot zuurstofloosheid en vissterfte leidt is er sprake van kroosoverlast. Enkele dode vissen zijn geen reden tot het treffen van maatregelen. Als er minder dan tien dode vissen worden aangetroffen, worden alleen de dode vissen verwijderd. Bij meer dan tien dode vissen worden deze verwijderd en wordt ook het kroosdek verwijderd.

Maatregelen

Het onderhoud van de belangrijkste watergangen in onze gemeente wordt uitgevoerd door de twee waterschappen die hier actief zijn: het Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De waterschappen nemen indien nodig maatregelen tegen kroos. Hierover leest u meer in dit nieuwsbericht van het Hoogheemraadschap van Rijnland en dit nieuwsbericht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Ervaart u overlast?

U kunt een melding doen van overlast door kroos via het contactformulier van het Hoogheemraadschap van Rijnland of de meldingenpagina van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De kleinere zijslootjes zijn in onderhoud bij de gemeente. Meldingen over deze slootjes kunt u doorgeven via het Meldpunt Openbare Ruime.