Overlast

Overlast veroorzaakt vaak ergenis. Afval op straat, hondenpoep of vrachtverkeer op wegen waar dat niet is toegestaan. Hier leest u wat u kunt doen, wat gemeente en politie doen om deze overlast te bestrijden en welke regels er gelden.

Overlast melden

Ervaart u overlast? Denk bijvoorbeeld aan hangjongeren op straat, illegale vuilstort, parkeren waar dit verboden is, hard varen op de plassen of vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan?

Laat het ons weten door een melding te doen via onderstaande button. U kunt ons ook bellen tijdens kantooruren via telefoonnummer 0172 522 522. 

Melding doen

In het weekend en ’s avonds kunt u de politie bellen via tel: 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met de wijkagent.

Toezicht en handhaving

Hondenpoep op straat, illegale vuilstort, parkeren waar dit verboden is, hard varen op de plassen of vrachtverkeer op wegen waar dit niet is toegestaan. Zaken die, als ze niet gehandhaafd worden, zorgen voor irritaties of onveilige situaties in uw leefomgeving. Gemeentelijke toezichthouders (BOA's) zorgen voor de toezicht en handhaving hierop om uw leefomgeving veilig en prettig te houden. Lees meer over wat de BOA's doen op de pagina toezicht en handhaving.

Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap. Een hond die voor de deur plast. Een boom die de tuin overschaduwt of een kinderwagen op de galerij. Voor u het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten of een burenruzie. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling Kwadraad helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers van Kwadraad die getraind zijn in gespreksvoering. De bemiddelaars kiezen geen partij, maar zorgen ervoor dat u samen met de buren een oplossing vindt. Zo wordt voorkomen dat irritaties verder uit de hand lopen. Zowel huiseigenaren als huurders kunnen gratis van Buurtbemiddeling gebruik maken.

Ga voor meer informatie of contact naar www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling