Opstapplaatsen

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen. De leerlingen worden vanaf een centrale opstapplaats met de taxi of bus vervoerd. De leerlingen worden dus niet thuis voor de deur opgehaald, maar zij dienen zich, al dan niet onder begeleiding van de ouders, te begeven naar de door de gemeente aangewezen opstapplaats.

Uitzondering

Niet alle leerlingen kunnen vervoerd worden vanaf de opstapplek. Leerlingen die rolstoelgebonden zijn, een Mytylschool of Tyltylschool bezoeken of in het buitengebied wonen worden thuis opgehaald. Ook als er sprake is van een complexe gezinssituatie of een medische noodzaak hoeft de leerling niet naar de opstapplaats.

Eisen opstapplaats

De opstapplaatsen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • de opstapplaats dient veilig en bereikbaar te zijn;
  • de loopafstand tussen de woning van de leerling en de opstapplaats bedraagt in principe maximaal 600 meter.

Bekijk het overzicht opstapplaatsen

Ad 1) Het feit alleen dat de opstapplaats aan een drukke verkeersweg ligt en dus niet veilig genoeg zou zijn voor een leerling, is niet voldoende om af te zien van het aanwijzen van opstapplaatsen. Van ouders mag in dergelijke gevallen worden verwacht dat zij hun kinderen begeleiden tot ten minste het moment dat hun kinderen in het voertuig stappen. (Zie de uitspraak van de Raad van State van 24 augustus 1992, nr. R03.90.1504/83-105).

Ad 2) Let op: Deze afstand geldt niet voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken vanwege taal, geloof en/of levensovertuiging. Voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken wordt aangesloten bij de uitspraak van de Raad van State (nr. R03.89.0419/83-107). Voor de reis te voet van huis naar de opstapplaats werd dertig minuten redelijk gevonden. Dit komt overeen met een afstand van 3 kilometer.

Wanneer een verzoek om een tegemoetkoming van de vervoerkosten wordt ingediend, blijft de afstand tussen de woning en de school relevant; het instellen van opstapplaatsen verandert daar niets aan. Voor het berekenen van de totale reistijd telt de tijd die gemoeid is met het bereiken van de opstapplaats mee. (bron: vng)