Openbare hoorzitting 8 juli 2019

Publicatiedatum: 
21 jun 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 8 juli 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur        Bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit.
     
  • 20.00 uur        Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing urgentieverklaring passende woonruimte.
     
  • 20.30 uur        Bezwaarschrift gericht tegen het realiseren van een voetgangersoversteekplaats Dorpsweg.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.