Openbare hoorzitting 3 september 2018

Publicatiedatum: 
21 aug 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 3 september 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaak:
  • 19.30 uur Bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot de Nieuwenbroeksedijk 20a.
  • 20.00 uur Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor de verkoop van etenswaren Lemsteraak 1;
  • 20.30 uur Bezwaarschrift tegen de verleende evenementenvergunning voor Foodtruck Festival, verlening ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet en een ontheffing ten behoeve van het produceren van geluid te verlenen;

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.