Openbare hoorzitting 26 augustus

Publicatiedatum: 
9 aug 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 26 augustus 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven om 20.00 uur een bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit.

Openbare hoorzitting 26 augustus

De commissie bezwaarschriften behandelt op 26 augustus 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaak:

20.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.