Openbare hoorzitting 20 mei 2019

Publicatiedatum: 
6 mei 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 20 mei 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur        Bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom Ree 27-1 in Reeuwijk
     
  • 20.00 uur        Bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementencomplex gelegen aan de Einsteinstraat 2a in Reeuwijk.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.