Openbare hoorzitting 20 januari 2020

Publicatiedatum: 
10 jan 2020
De commissie bezwaarschriften behandelt op 20 januari 2020 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur         Bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden Wet geluidshinder met betrekking tot Weijland 70a en 70b te Nieuwerbrug
  • 20.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek m.b.t. de schiethutten in Reeuwijkse Plassen;

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.