Openbare hoorzitting 19 februari 2018

Publicatiedatum: 
9 feb 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 19 februari 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de op grond van de APV verleende ontheffing ten behoeve van het in gebruik hebben van een werkterrein op het gedeelte van de Oud-Bodegraafseweg tussen de Van Tolstraat en de Willemstraat.
  • 20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer P.A. Steenaart, via telefoonnummer 0172 - 522 522.