Openbare hoorzitting 18 februari 2019

Publicatiedatum: 
4 feb 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 18 februari 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur         Bezwaarschriften gericht tegen de verleende persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf gelegen aan de Ree 27 2 in Reeuwijk.
     
  • 20.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek ten aanzien van het gebruik van de vergaderruimte op het adres Vromade 1a in Bodegraven.
     
  • 21.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.