Openbare hoorzitting 17 september 2018

Publicatiedatum: 
4 sep 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 17 september 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaak:
  • 19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen;
  • 20.00 uur Bezwaarschriften gericht tegen de verleende vergunning voor het bouwen en maken van een inrit/uitweg ten behoeve van een hotel-restaurant, bedrijfswoning en milieustalling aan de Burgemeester Lucasselaan 1,3 en 5 te Reeuwijk;
  • 21.00 uur Bezwaarschriften gericht tegen verleende ontheffing voor wegen met gewichtsbeperking en eenrichtingsverkeer;

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.