Openbare hoorzitting 17 december 2018

Publicatiedatum: 
4 dec 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 17 december 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van voorzieningen betreffende natuurlijkbeleving en natuureducatie Nieuwenbroeksedijk 20a
  • 20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het aanleggen van overstapvoorzieningen voor kanovaarders gelegen aan de Heerlijkheid van Wiltenburg nabij het wandelpad en de Prinsendijk ten noorden van de molen in Reeuwijk.
  • 20.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor de legalisatie van een botenkraan bij de jachtwerf gelegen aan de Platteweg 33 te Reeuwijk.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Starreveld via telefoonnummer 0172 - 522 522.