Openbare hoorzitting 16 september 2019

Publicatiedatum: 
30 aug 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 16 september 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:

De commissie bezwaarschriften behandelt op 16 september 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:

  • 19.30 uur         Bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden en vervangen van een caravanstalling gelegen aan de Bree 6 in Nieuwerbrug aan de Rijn.
  • 20.00 uur         Bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan de Zonneweide 12 te Bodegraven.
  • 20.30 uur         Bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom m.b.t de Wilhelminastraat 29a te Bodegraven.
  • 21.00 uur         Bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom m.b.t. de Zoutmansweg 52 te Reeuwijk.  

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.