Openbare hoorzitting 15 oktober 2018

Publicatiedatum: 
3 okt 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 15 oktober 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur Bezwaarschriften tegen verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een liftschacht aan 't Kerkestuk 29 te Reeuwijk.
  • 20.30 uur Bezwaarschrift tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek ten aanzien van de geluidsoverlast van het Kookstation.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.