Openbare hoorzitting 12 november 2018

Publicatiedatum: 
1 nov 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 12 november 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur Bezwaarschriften gericht tegen de plaatsing van een Tiny House op de Kromme Kamp te Waarder;
  • 20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een in-/uitrit en een parkeerplaats aan de Gravenstein 9 in Bodegraven;
  • 20.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een planschadeverzoek;

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.