Openbare hoorzitting 11 november 2019

Publicatiedatum: 
29 okt 2019
De commissie bezwaarschriften behandelt op 11 november 2019 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de opgelegde last onder dwangsom met betrekking tot De Meije, Sectie A, nr. 2043, in Bodegraven;
     
  • 20.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek in verband met geluidsoverlast ter plaatse van de Jan Tinbergenstraat 17 in Reeuwijk;
     
  • 20.30 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning m.b.t. Twaalfmorgen naast 22 in Reeuwijk;
     
  • 21.00 uur         Bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een verzoek tot urgentieverklaring voor passende woonruimte.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou of mevrouw E. Starreveld, via telefoonnummer 0172 - 522 522.