Openbare hoorzitting 11 juni 2018

Publicatiedatum: 
29 mei 2018
De commissie bezwaarschriften behandelt op 11 juni 2018 in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1 in Bodegraven, de volgende openbare zaken:
  • 19.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen een Wob-besluit.
  • 20.00 uur Bezwaarschrift gericht tegen een opgelegde last onder dwangsom.

De stukken van deze hoorzitting liggen een week voorafgaande aan de hoorzitting, op verzoek van een belanghebbende, (digitaal) ter inzage in het Klantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Belangstellenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor inzage in de stukken en eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Aarbiou, via telefoonnummer 0172 - 522 522.