Open Sportparken

Publicatiedatum: 
16 dec 2020
Één van de speerpunten in het Lokaal Sportakkoord van Bodegraven-Reeuwijk is het onderzoeken van de kansen voor Open Sportparken. Bij Open Sportparken zetten sportclubs zich breder maatschappelijk in dan puur het (laten) beoefenen van de eigen sport door de eigen leden. Op 26 november kwamen de buitensportverenigingen uit onze gemeente digitaal samen voor een inspiratiesessie om zich te verdiepen in deze visie.

In de afgelopen maanden zijn er, vooral vanwege de coronamaatregelen, al voorbeelden geweest van activiteiten die in de lijn liggen van het Open Sportpark-principe. Zo werden er danslessen en gevechtskunsten uitgevoerd op een voetbalveld en stonden jeugdtrainingen ook open voor kinderen die geen lid zijn van de betreffende sportclub. Tijdens de inspiratiesessie deelden de deelnemers hun ideeën over meer toegankelijke open sportparken en of en hoe dit in de praktijk stapje voor stapje gerealiseerd kan worden. Als aanjager van het gedachtegoed en portefeuillehouder Sport dacht wethouder Dirk-Jan Knol hier ook actief in mee.

De conclusie van de sessie is dat er een ruim draagvlak is bij de buitensportverenigingen voor het concept Open Sportpark. Er zijn legio ideeën over de manier waarop een Open Sportpark eruit zou moeten zien. De volgende stap is de verkenning naar de mate waarop een club iets kan en wil betekenen in het kader van de open sportparken, om daar vervolgens samen met alle betrokken partijen invulling aan te geven. Zo nodig kan de gemeente en Stichting Sport en Welzijn daar extra ondersteuning bij bieden.