Oog voor verbetersuggesties Raadhuisweg/Zoutmansweg

Publicatiedatum: 
27 okt 2020
Aan de plannen om de Raadhuisweg/Zoutmansweg opnieuw in te richten, wordt al lang gewerkt. De dorpsroute van Reeuwijk-Brug wordt veiliger en overzichtelijker. Er is in de afgelopen periode al veel gedaan om de snelheid van het verkeer terug te brengen en het aantal voertuigen te verminderen. Reeuwijk-Brug is nu in afwachting van de definitieve herinrichting. Hoe staat het daarmee?

Tot en met half oktober lag het voorlopig ontwerp ter inzage. Ongeveer 180 bewoners hebben de plannen - digitaal, in het Huis van Alles of op de inloopavonden - bekeken en de gemeente laten weten wat zij er van vonden. Veel zijn tevreden, een aantal ook niet. Er zijn mensen met vragen, maar ook met tips om het ontwerp verder te verbeteren. Alle reacties worden nu verzameld en er wordt naar aanleiding daarvan extra onderzoek gedaan. Iedereen die gereageerd heeft, krijgt antwoord. De verbetersuggesties worden daar waar mogelijk verwerkt in de plannen.

schets raadhuisweg

Het eindontwerp wordt ook bepaald door de hoeveelheid geld die beschikbaar is. Een aanzienlijk gedeelte van het budget voor de uitvoering van dit project is afkomstig van de provincie. De subsidietoekenning vanuit de provincie laat langer op zich wachten dan de gemeente vooraf had gehoopt. Als die subsidietoewijzing definitief is, komt er een goed en betaalbaar plan. Het college van burgemeester en wethouders stelt dan het definitieve ontwerp vast. De gemeente gaat er vanuit dat het ontwerp dit kalenderjaar nog afgerond is en dat de technisch voorbereidende werkzaamheden in 2021 starten. Het is de bedoeling dat u voor de zomervakantie de eerste werkzaamheden aan de weg ziet gebeuren. Nog in 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.