Online bijeenkomsten bedrijventerrein Zoutman

Publicatiedatum: 
6 mei 2020
Op dinsdag 12 mei en maandag 18 mei a.s. organiseert de gemeente Bodegraven-Reeuwijk twee online gebiedsbijeenkomsten. Dit is een opvolging van de eerste twee (fysieke) bijeenkomsten over de toekomst van bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk-Brug.

De derde gebiedsbijeenkomst kan vanwege de corona-maatregelen niet op de gebruikelijke fysieke manier plaatsvinden. Dit betekent niet dat het project stil heeft gelegen. De input van de vorige bijeenkomsten is verwerkt in de concept-visies/modellen voor zowel de mogelijke uitbreiding Zoutman-West als voor de transformatie naar wonen in het oostelijke deel (Zoutman-Oost).

De komende maand willen we met twee online bijeenkomsten samen met u, als eigenaar, omwonende of gebruiker deze visies/modellen een stap verder te brengen: op dinsdag 12 mei voor Zoutman-West (20:30-21:30 uur) en op maandag 18 mei voor Zoutman-Oost (19:00-20:00 uur). De bijeenkomsten en presentaties worden verzorgd vanuit de raadszaal van het gemeentehuis en zijn live te volgen via internet.

In de korte online bijeenkomsten wordt voor Zoutman-West binnen het stedenbouwkundige model verder ingegaan op de onderdelen volkstuinen, ontsluiting en water & groen. Voor Zoutman-Oost wordt de eerste concept-gebiedsvisie gepresenteerd met (concept) kaders voor bouwmogelijkheden. De deelnemers kunnen tijdens de sessies vragen stellen en belanghebbenden wordt verzocht een aantal stellingen te beantwoorden.

Bent u eigenaar, ondernemer, bewoner of omwonende van bedrijventerrein Zoutman en zou u graag digitaal uw kennis en kunde met ons willen delen? Meldt u dan aan op www.zoutmanverandert.nl. Hier kunt u ook de verslagleggingen en nieuwsbrief terug vinden.