Onderzoek onder inwonerspanel naar winkelcentrum Broekvelden

Publicatiedatum: 
7 mei 2019
Bodegraafse deelnemers van inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ ontvangen vandaag een uitnodiging voor een onderzoek over winkelcentrum Broekvelden. Het panel wordt ingezet om inwoners van Bodegraven te bevragen over wensen en kansen voor het winkelgebied. Aanvullend worden straatinterviews in het winkelcentrum zelf gehouden.

Verbeteringen realiseren

Aanleiding voor het onderzoek zijn de uitdagingen waar het winkelcentrum Broekvelden (Vromade) mee te kampen heeft, zoals leegstand. Daarnaast wordt het gebied als sociaal minder veilig en onaantrekkelijk ervaren. De gemeente onderzoekt daarom met zowel inwoners als ondernemers hoe verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Met het onderzoek onder ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ moet vooral duidelijk worden waar de behoefte van het (winkelend) publiek ligt.

Lokaal onderzoek

Vanwege het lokale aspect van het onderzoek kunnen niet alle inwoners van Bodegraven-Reeuwijk de vragenlijst invullen. Alleen inwoners van Bodegraven vanaf 16 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Daarnaast worden op locatie interviews gehouden over dit onderwerp.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos voor het inwonerspanel aanmelden via www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 - 760 227.

Vervolg

Het onderzoek wordt begin juli 2019 opgevolgd door een inloopbijeenkomst, waar inwoners, ondernemers, bezoekers en andere belangstellenden naar hun ideeën wordt gevraagd. Hierbij ligt de focus op het verbeteren van het functioneren van het gebied als winkel- en verblijfsgebied. De resultaten van het onderzoek en de inloopbijeenkomst worden na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.