Onderzoek onder inwonerspanel naar veiligheid

Publicatiedatum: 
20 jun 2019
Deelnemers aan inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt ontvangen vandaag een uitnodiging voor een onderzoek over veiligheid. Centraal staan de ervaringen van inwoners op dit vlak. Ook biedt het onderzoek inwoners de gelegenheid hun mening geven over het gemeentelijk veiligheidsbeleid van de afgelopen twee jaar.

De gemeente wil inwoners in een directere vorm betrekken bij het veiligheidsbeleid. Het huidige onderzoek draagt daaraan bij. Ook brengt het de veiligheidsbeleving en -waardering per dorp en wijk in kaart. Met die informatie kan de gemeente haar beleid en activiteiten beter afstemmen op de behoefte van inwoners.

Samenwerken

Twee jaar geleden heeft de gemeente een koers ingezet om met inwoners en dorpsoverleggen samen te werken aan een betere veiligheid. Dit vernieuwde veiligheidsbeleid heeft al veel inzichten opgeleverd. De huidige vragenlijst draagt hier verder aan bij. Het onderzoek richt zich bovendien op mogelijke verbeteringen en op de vraag waarop beleid en acties gericht moeten zijn.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich eenvoudig en kosteloos voor het inwonerspanel aanmelden via www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 - 760 227.

Vervolg

Inwoners kunnen de vragenlijst over veiligheid tot en met 7 juli 2019 invullen. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek aangevuld met overige relevante informatie. Het geheel wordt na de zomer aangeboden aan het college van B en W en dient als uitgangspunt voor het vernieuwen van het veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan.