Onderzoek onder inwonerspanel naar duurzaamheid

Publicatiedatum: 
26 aug 2019
Deelnemers aan inwonerspanel Bodegraven-Reeuwijk Spreekt ontvangen vandaag een uitnodiging voor een onderzoek over duurzaamheid. Daarin staan meningen, ervaringen en wensen van inwoners centraal.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dit is een grote opgave die veel voor onze dorpen gaat betekenen. Verduurzaming en de energietransitie raken iedereen. Daarom start de gemeente een onderzoek onder Bodegraven-Reeuwijk Spreekt. Het moet inzichtelijk maken hoe inwoners denken over duurzaamheid, wat zij al ondernemen op dit vlak en hoe de gemeente hen daarin het beste kan ondersteunen.

Vervolg

Inwoners kunnen de vragenlijst over duurzaamheid tot en met 16 september 2019 invullen. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt als input voor bestaand en nieuw beleid. Daarnaast geven de uitkomsten informatie over de bekendheid van huidige regelingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zo kan het onderzoek inzichtelijk maken waarvoor communicatief gezien extra aandacht gewenst is.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd eenvoudig en kosteloos voor het inwonerspanel aanmelden via www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Inwoners die mee willen doen met schriftelijke vragenlijsten kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0575 - 760 227.