Onderzoek naar het welzijn van jongeren en de invloed van corona

Publicatiedatum: 
29 mrt 2021
Hoe gaat het met de jongeren in onze gemeente? Hoe ervaren zij deze tijden van corona en waar hebben zij behoefte aan als het om hun welzijn gaat? De coronamaatregelen hebben veel invloed op onze levens en sociale contacten. En dit geldt vooral voor jongeren. Als gemeente onderzoeken wij door middel van een enquête hoe het met onze jongeren gaat en hoe wij hen kunnen helpen.

Met de enquête richten wij ons op jongeren tussen de 11 en 23 jaar die in gemeente Bodegraven-Reeuwijk wonen. Zij krijgen vragen met betrekking tot alle levensgebieden en worden ook gevraagd om zelf met ideeën te komen. De enquête is anoniem, zodat de jongeren zich vrij genoeg kunnen voelen om hun mening te delen. De enquête staat open tot 26 april en kan ingevuld worden via www.moventem.nl/BRjongeren.

Op donderdag 6 mei organiseren wij een avond waarin we de voorlopige uitkomsten van de enquête met gemeenteraadsleden delen. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook een aantal jongeren aanwezig om in te spreken. 

Amine Bakkali, zelf één van de jongeren uit onze gemeente, voert de enquête namens de gemeente uit als onderdeel van zijn afstudeeropdracht. Zelf ervaart hij in deze tijd vooral minder contact met school en de docenten. ‘’Wij hopen dat iedereen deze enquête in zijn of haar kring deelt, zodat wij samen de jongeren een stem kunnen geven!’’, aldus Amine Bakkali.