Onderzoek ervaringen en meningen proef Goudsestraatweg

Publicatiedatum: 
25 feb 2020
Bent u inwoner van Reeuwijk-Brug en wilt u graag uw mening geven over de proefmaatregel eenrichtingsverkeer op het gedeelte tussen de rotonde Oude Tol en de aansluiting met de A12 (Goudsestraatweg) in Reeuwijk-Brug? Dat kan via het inwonerspanel!

Tussen 18 november en 6 december 2019 is er, middels een proefmaatregel eenrichtingsverkeer, onderzoek gedaan naar de realisatie van minder doorgaand verkeer op het gedeelte tussen de rotonde Oude Tol en de aansluiting met de A12 (Goudsestraatweg) in Reeuwijk-Brug. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaring(en) over deze proefmaatregel.

Geef uw mening!

Bent u inwoner van Reeuwijk-Brug en wilt u graag uw mening geven over deze proef? Dat kan via het inwonerspanel www.bodegraven-reeuwijkspreekt.nl. Bent u al lid dan ontvangt u automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan dit onderzoek. Wilt u geen lid worden en wel uw mening geven mail dan naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Inwoners van Reeuwijk-Brug kunnen gedurende twee weken meedoen aan het onderzoek. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. Op basis van de uitkomst van metingen en de ervaringen van de inwoners neemt de gemeente het definitieve besluit over het al dan niet permanent instellen van eenrichtingsverkeer voor de Goudsestraatweg.

Tot aan de herinrichting van de Raadhuisweg/ Zoutmansweg worden diverse maatregelen genomen en proeven gedaan om doorgaand verkeer te stimuleren de Reeuwijkse Randweg te gebruiken en de snelheid omlaag te brengen van het bestemmingsverkeer.