Onderhoud bermen Nieuwdorperweg

Publicatiedatum: 
19 apr 2019
Door de afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg is er meer verkeer op de Nieuwdorperweg. Helaas zijn door het vele extra verkeer de bermen beschadigd. Daarom wordt er spoedonderhoud aan gedaan tussen 23 en 26 april in de avonduren.

Momenteel vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Oud Reeuwijkseweg en is deze afgesloten. De omleidingsroute vindt nu plaats via Nieuwdorperweg. Na verschillende klachten over het vastlopen van het verkeer op de Nieuwdorperweg zijn er al diverse maatregelen genomen.

Maatregelen

Omleidingsroute, borden en verkeersregelaars

Een omleidingsroute voor vrachtwagens (die er toch al niet mogen komen), attentieborden om afstand te houden en wisselplaatsen te gebruiken, verkeersregelaars, verwijzing voor verkeer van de Omloop om via de N207 te rijden.

Onlangs is de zaak besproken met VVN, verkeersadviseurs en hulpdiensten om eventueel tijdens de spitsuren éénrichtingsverkeer in te stellen. Hierover is negatief geadviseerd omdat dit een te zware belasting voor de aanwonenden zou betekenen. Verder lijkt de situatie zich te stabiliseren met de inzet van de verkeersregelaars.

Wat hebben we aangepast

Extra borden

Op de kruising Reewal/Dorpsweg, Gouwedreef/Randenburgseweg en Tempeldijk/Zijdeweg extra borden als vooraankondiging van de doodlopende weg voor voertuigen zwaarder dan 10 ton.

Omleiding via de A12/N207

Omleidingsroute wordt niet meer verwezen via de Nieuwdorperweg, maar via de A12/N207, conform de huidige vrachtwagenroute. Omrijden via de Nieuwdorperweg wordt daardoor niet verboden, maar vreemd verkeer wordt mogelijk omgeleid.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars aan beide zijden blijven staan, maar wel zo beperkt mogelijk. In de vakantieperiode vanaf 22 april worden ze in principe niet ingezet. De gemeente zal regelmatig tijdens de spits monitoren of dit leidt tot vast lopen en uiteraard horen we ook graag van de omwonenden wanneer dit het geval is. Indien nodig worden de verkeersregelaars weer ingezet.

Tijdelijk herstel

Door het vele passerende verkeer is schade ontstaan aan de bermen van de Nieuwdorperweg met risico tot gevolg. Daarom gaat er onderhoud gepleegd worden aan de bermen. Dit staat gepland voor dinsdag 23 april 2019 t/m 26 april 2019 vanaf 21.30 uur, zodat er zo min mogelijk hinder voor verkeer wordt veroorzaakt. Doorgaand autoverkeer wordt tijdens de werkzaamheden gehinderd en moet rekening houden met extra wachttijd.