Odd Wagner - wethouder (GroenLinks)

Odd Wagner wethouder foto stephan van leiden sept21

Onderwerpen
 

 • Sociaal Domein
 • Jeugdzorg
 • WMO
 • Doelgroepen Vervoer
 • Welzijn / SAM
 • Beschermd en beschut Wonen
 • Cultuur
 • Evertshuis 
 • Bibliotheek
 • Natuur ontwikkeling Plassen

Dorps- en Wijkbestuurder
 

 • Sluipwijk
 • Meije

Nevenfuncties


Onbezoldigd

Voorzitter volkstuinvereniging