Nieuwjaarsspeech

Dames en heren, beste inwoners van onze mooie gemeente, hartelijke welkom allemaal op onze nieuwjaarsreceptie, in het bijzonder inwoners die betrokken zijn in het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, de lokale politiek en zoals de traditie inmiddels wil een speciaal welkom aan onze nieuwe inwoners die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Fijn dat u er bent.

De lastigste vraag voor een nieuwjaarspeech is altijd; wat ga ik over het komende jaar zeggen: te concreet en ik zit er geheid naast want ik kan niet zo goed voorspellen. Zeker niet als het over de toekomst gaat. Te algemeen en echt boeiend wordt het niet. Maar dit jaar weet ik het wel wat het komende jaar ons gaat brengen. En dat komt als volgt:

Een paar weken geleden sprak ik een bekende die duidelijk wat klusjes gedaan had in de tuin. Al pratend kwamen we bij de komende jaarwisseling en wat het jaar tweeduizendtwintig ons brengen zou. Ze keek me aan en zei beslist: bloemen. Ik keek haar wat verrast aan en wilde gaan vragen waarom ze dat zei maar ze antwoordde al: ik heb zojuist bloembollen geplant en ik krijg dus in het voorjaar bloemen.

En daarmee beste mensen heeft zij het thema voor dit jaar bepaald. Ik weet wat 2020 ons gaat brengen. We krijgen wat we zaaien, want wie zaait zal oogsten. 

En wat we niet zaaien zullen we ook niet krijgen.

En daarom heb ik ook een optimistisch verhaal. Er wordt namelijk heel veel gezaaid in onze dorpen. En wie veel zaait zal ook veel oogsten.

 

Wat we in ieder geval behouden en gaan herdenken en vieren is onze vrijheid. We leven dit jaar 75 jaar in vrijheid en ik ben daar dankbaar voor. Laten we ons gelukkig prijzen dat we in een land leven waar vrijheid gewoon is en laten we hopen dat dit ook voor andere landen mag gelden waar het nu oorlog is. 

Ook het afgelopen jaar is er veel in gang gezet en dat zal bijdragen aan een mooi 2020!

We werken met z’n allen aan de toekomst van onze dorpen. Ik kan namens de gehele gemeente spreken dat we onder de indruk zijn van het vele werk dat de leden van de dorpsoverleggen, wijkteams en dorpsteams er in steken. We zien dat in veel dorpen gewerkt wordt aan een visie voor de toekomst. In Reeuwijk-brug is men gezamenlijk aan de slag voor een prachtige visie voor dit dorp. Dit gebeurt door de inwoners zelf en natuurlijk doen we als gemeente graag mee met onze kennis en betrokkenheid. In 2020 reken ik op rijke plannen voor veel van onze dorpen. 

Er wordt veel gesport in onze gemeente en dat met dank aan vele honderden vrijwilligers die de verenigingen draaiende houden. En gelukkig kan dat bij de voetbalverenigingen het komend jaar op 4 nieuwe kunstgrasvelden.

We gaan meer zwemmen want we krijgen een nieuw zwembad Bodegraven. In Reeuwijk-Brug hebben heel veel vrijwilligers van De Fuut een sfeervol en drukbezocht zwembad gemaakt.

In de vakantie zijn er in tal van dorpen activiteiten voor de kinderen. Met de vakantiespelen in Bodegraven als grootste vertegenwoordiger daarvan. Met bijna 500 vrijwilligers. Ook dat nemen we mee naar 2020.

In onze huizen van alles zijn er vrijwillige programmaraden die samen met onze welzijnsorganisatie SAM aan sociale cohesie werken. Eén ding weet ik zeker: ook in 2020 wordt er gewerkt aan leefbare dorpen waar mensen zich thuis voelen.

 

We zijn al jaren bezig om het centrum van Bodegraven weer gezellig en toekomstbestendig te maken. En gelukkig zijn er veel inwoners en bedrijven die daaraan bijdragen. Ik denk daarbij aan het initiatief Hart van Bodegraven waar volop meegedacht wordt aan een beter centrum. Aan de detaillisten die hun winkel of restaurant verplaatsen of hun gevel opknappen. Aan de ondernemingsverenigingen zoals B.O.V. en de Raad voor handel en industrie. Dus ook in 2020 gaat ons centrum er weer op vooruit.

We werken aan een meer duurzame gemeente. Natuurlijk hebben we weer verlenging gekregen van de Fair Trade organisatie en zijn we ook in 2020 Fair Trade gemeente dankzij de inzet van onze lokale werkgroep van vrijwilligers, gemeente en het bedrijfsleven.

We worden ook duurzamer dankzij de klimaat coöperatie gerund door vrijwilligers. Ook wordt er door steeds meer inwoners geïnvesteerd in het duurzaam maken van hun woning. En wat te denken van alle duurzaamheidsambassadeurs die meedenken over en meehelpen aan het duurzamer worden van onze dorpen. Ik durf de stelling wel aan: in 2020 maken we weer een stap op weg naar een volledig duurzame gemeente. 

Dankzij ons comité voor de Open Monumentendag hebben we jaarlijks een mooi programma. Ook dat komt er weer in 2020.


En ik vergeet natuurlijk ook de cultuur niet. Ik ben blij dat we een prachtige voorziening hebben hier in het Evertshuis. Ik reken erop dat er in 2020 duidelijkheid komt hoe we het Evertshuis een gezonde toekomst tegemoet kunnen laten zien.

En waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers van de Culturele Commissie met de vele aandacht die er was voor het afgelopen Rembrandt jaar. Ik weet zeker dat zij ook in 2020 zorgen voor culturele hoogtepunten in onze dorpen.

 

En het afgelopen jaar mochten we het Hospice verwelkomen in Bodegraven. Dat draait op vele tientallen vrijwilligers en zij zorgen voor de broodnodige aandacht in de laatste levensfase van onze medebewoners. Ik roep u op dit initiatief te blijven steunen want het voorziet in een grote behoefte.

En dan de vele inwoners die regelmatig het zwerfafval opruimen. U weet misschien dat dit een persoonlijk thema van mij is. Regelmatig ruim ik de rotzooi op die rond onze mooie Reeuwijkse plassen blijft liggen na een avondje chillen. Nu heb ik niets tegen het chillen daar maar wel tegen de rotzooi die achterblijft. Overigens mijn dank voor de drie lege kratten bier die ik daarbij heb aangetroffen en heb meegenomen en wat mij 11,70 euro aan statiegeld heeft opgeleverd. Maar laten we afspreken dat we in 2020 geen rotzooi meer neergooien op straat, op onze pleinen en in ons buitengebied.

 

Dank ook aan onze boeren die ons buitengebied beheren. Het afgelopen jaar was het niet eenvoudig. Ik wens eenieder veel sterkte toe het komend jaar om een duurzame toekomst voor onze landbouw te bereiken. Maar dank ook aan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor hun beheer en betrokkenheid bij ons mooie Groene Hart.

Jaarlijks vieren we de nodige feesten in onze dorpen. Hoogtepunten zijn Koningsdag en de intochten van Sinterklaas. Ook dat dankzij vele vrijwilligers. Ik zie hoe inwoners er van genieten en ook voor 2020 geldt: doe lekker mee.

Natuurlijk ook dank aan ECB en Bruisend Reeuwijk voor hun inzet voor de grote feesten in onze dorpen.

Bij een komende gebeurtenis moet ik even stilstaan. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat we zijn bevrijd van een nietsontziende bezetter die alles wat haar niet aanstond vernietigde. Mijn voorganger Relus Vonk en vele anderen werden gedood. Ik nodig u uit om in uw eigen dorp dit jaar mee te doen aan de 4 mei herdenking. Daarna gaan we vanuit alle dorpen naar Fort Wierickeschans waar een prachtig programma is gemaakt om stil te staan bij alle gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog. En 5 mei zijn er voor het eerst festiviteiten in onze gemeente. Doe daar vooral aan mee. Mijn dank gaat uit naar de jarenlange betrokkenheid van de organisatiecomités.

 

Dames en heren,

Ik heb u een kleine staalkaart laten horen van het vele dat in onze gemeente gezaaid wordt en wat het komende jaar weer voor een rijke oogst gaat zorgen.

Zijn er dan geen zorgen en heb ik dan geen oog voor de noden in ons land. Zeker en daar wil ik kort bij stilstaan.

In haar oudejaarsconference had Claudia de Brij een statement waarvoor een democratie zou moeten staan: “Democratie is een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van de minderheid, met daarbij een vrije pers en een onafhankelijke rechtsstaat.

Daarover heb ik nagedacht en zou dat graag een wat nadere invulling willen geven. Met name als het gaat om de noden en de wensen. Zou een goedwerkende democratie niet moeten zorgen voor zijn mensen/inwoners? En dan met name voor hen die dat onvoldoende zelf kunnen.

Door het succes van het Neoliberale economische beleid zijn we gaan geloven dat daarmee alle problemen worden opgelost. Natuurlijk de armoede in de wereld is enorm gedaald evenals de kindersterfte. Maar een rijk land als het onze kent nog steeds bijna een miljoen mensen die onder de armoedegrens leven en vaak problematische schulden hebben. Er is een dringend tekort aan betaalbare woningen en de globalisering lijkt alles tot een rat race gemaakt te hebben. Tegelijkertijd zijn er meer miljardairs dan ooit en bezit een paar procent van de bevolking 50% van al het kapitaal. Ook in Nederland is dat zichtbaar.

 

Het zijn deze vraagstukken die om een antwoord vragen. Met name vanuit de landelijke politiek. Het wordt tijd dat de verhuurdersheffing voor wooncorporaties wordt teruggedraaid zodat er geld is om betaalbare woningen te bouwen. Anders komen we er niet. Het wordt tijd dat de overheid stopt met het denken in bedrijfstermen; de overheid als bedrijf en u als inwoners als klant. Dat concept helpt ons van het pad af. We moeten weer investeren in de publieke zorg; voor verzorgenden en verplegers, voor agenten en brandweerlieden, voor ambtenaren zodat het werk fatsoenlijk gedaan kan worden.

De uithollingen van de overheid raakt ook gemeenten en daarmee de inwoners van die gemeente.

Wie 40% bezuinigt op de jeugdzorg moet niet vreemd opkijken dat er problemen ontstaan bij de overdracht naar gemeenten. En wie stelselmatig taken overdraagt met minder middelen moet niet vreemd opkijken dat gemeenten in de financiële problemen komen. Het kabinet moet boter bij de vis gaan leveren zodat gemeenten op verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan hun taak als eerste overheid. Als ze in Den Haag bijna 12 miljard overhouden dan wordt het tijd voor andere keuzes. De staatsschuld is nu echt wel laag genoeg: de schuld van veel gemeenten is juist vaak te hoog. Het wordt tijd voor een eerlijkere verdeling van het geld dat er is.

 

Dan een wens voor ons vuurwerktraditie. Ja er is overlast door het te vroeg afsteken van vuurwerk. Maar in onze gemeente is de oud en nieuwviering over het al gemeen goed verlopen. We hebben weinig vernielingen en de sfeer op straat was over het algemeen gezellig.  

Mijn wens is dat in ieder geval al het knalvuurwerk en de vuurpijlen verboden worden. Ook klasse I vuurwerk dat het gehele jaar mag worden afgestoken. Dit zorgt voor erg veel overlast en verwarring en leidt tot volstrekt niet te handhaven situaties. Mijn college Hemmen is met het voorstel gekomen om het zware illegale vuurwerk onder de vuurwapenwet te brengen en dat lijkt mij een goed signaal wat ook de politie meer mogelijkheden geeft. Als Den Haag het lef heeft deze stap te zetten dan kunnen we verder zien of het particuliere vuurwerk nog toekomst heeft. Op de huidige manier kunnen we niet verder.

Ik rond af. Ook 2020 wordt een jaar met uitdagingen voor de gemeente. Maar wat we met elkaar zaaien is wat we met elkaar oogsten. Ik hoop dat u met ons mee wilt zaaien zodat we samen kunnen oogsten.

We zoeken u op en zijn permanent in gesprek met u. Natuurlijk maken we daarbij fouten maar onze intenties zijn niet mis te verstaan; we willen onze dorpen vooruithelpen in goed overleg. Ik prijs me gelukkig dat onze dorpen bloeien en dat de mensen die daar wonen deugen. Laten we dit gegeven koesteren voor het jaar tweeduizendtwintig.

 

Ik roep graag naar voren de voorzitter van OPBR. De heer Jan Oostveen. Jan.

 

Dit jaar bestaan de Boreftse Zangers 10 jaar. Daarom treden zij vanavond voor u op. Graag een groot applaus voor dit koor.

Ik nodig alle raadsleden en collegeleden uit om samen hier het glas te heffen.

Ik wens u allen een gezegend jaar toe, in goede gezondheid, met veel ontmoetingen en een verbondenheid met elkaar. Een gelukkig 2020 toegewenst.

Proost!