Nieuwe wethouder voor het eerst aanwezig bij collegevergadering en college besluit tot herschikking verdeling portefeuilles

Publicatiedatum: 
3 jun 2020
Afgelopen donderdag 28 mei jl. werd Odd Wagner door de gemeenteraad benoemd als nieuwe wethouder (GroenLinks) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Gistermiddag was Odd Wagner voor het eerst aanwezig bij een vergadering van het college van B&W. Dit was voor het voltallige college een goede aanleiding om nog eens halverwege de bestuurstermijn van vier jaar te kijken naar de verdeling van de bestuurlijke portefeuilles.

Omdat het Sociaal domein in de achterliggende periode de nodige uitdagingen opleverde kiest het college ervoor om de coördinatie van het Sociaal domein bij één wethouder neer te leggen, zijnde de heer Odd Wagner. Hij zal ook de WMO, de Jeugdzorg, het doelgroepenvervoer en Welzijn/Sam in portefeuille hebben. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om tot een nog meer gecoördineerde  aanpak te komen van deze onderwerpen om de uitdagingen bij deze onderwerpen aan te gaan. Wethouder Inge Nieuwenhuizen houdt de Participatiewet in portefeuille en wethouder Kees Oskam houdt RDOG en ouderenbeleid in portefeuille. Odd Wagner krijgt ook het onderwerp Bibliotheek in portefeuille.

Ook voor Duurzaamheid ligt er een grote opgave. Daarom zal wethouder Kees Oskam optreden als coördinerend wethouder voor dit dossier. Naast Duurzaamheid heeft hij nu ook o.a. de Regionale Energie Strategie en Warmtetransitie in zijn portefeuille.

Tenslotte zijn er wat kleinere verschuivingen in de verschillende portefeuilles doorgevoerd. Dit geldt ook voor de aanspreekpunten voor de dorpen en de wijken. Burgemeester Christiaan van der Kamp zal niet meer verbonden zijn aan één dorp, maar bij om beurten gesprekken aangaan met alle dorps- en wijkteams.

De portefeuilleverdeling van het college vindt u onder bestuur en organisatie.