Niet zelf stemmen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Misschien kunt u die dag zelf niet stemmen. Lees hier hoe u iemand anders voor u laat stemmen.

U laat iemand anders voor u stemmen door die persoon te machtigen. Dat noemen we stemmen bij volmacht. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. Die gemachtigde moet zelf ook stemrecht hebben.

Hoe werkt het?

Een gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde deze volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 3 manieren:

  • Digitaal volmacht aanvragen
  • stempas invullen (onderhandse volmacht)
  • schriftelijke volmacht aanvragen

Digitaal volmacht aanvragen

U kunt zelf niet stemmen maar u wilt wel uw stem uitbrengen? Vraag dan de volmacht digitaal aan.

Aanvragen volmacht

Stempas invullen

Woont degene die u wilt laten stemmen ook in gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Vul dan de achterkant van uw stempas in.

  • U ontvangt 2 weken voor de verkiezing uw stempas.
  • U vult de achterkant van de stempas in.
  • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de stempas.

De gemachtigde neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. De gemachtigde mag dat ook op een smartphone of tablet tonen.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk woont. Of wanneer u iemand uit gemeente Bodegraven-Reeuwijk of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden.

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woont. Zo vraagt u een schriftelijke volmacht aan:

U downloadt het aanvraagformulier:  pdf Formulier stemmen bij volmacht (PDF, 64.94 KB)

Of u haalt dit formulier op bij Burgerzaken aan de Julianastraat in Bodegraven. Dat kan vanaf woensdag 24 februari 2021.

U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u zo indienen:

  • Per post sturen naar:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
afdeling Burgerzaken
Bureau Verkiezingen
Postbus 401
2410 AK  Bodegraven

De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen.

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.