Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start met mini-cursus: Oevers levend maken!

Publicatiedatum: 
4 sep 2019
Eind september zal de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen van start gaan met een eerste mini-cursus over ‘levende oevers’. Deze academie wordt georganiseerd door Reeuwijkse Plassen Natuurlijk, een initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Pilot

Het is de bedoeling dat dit jaar een pilot plaatsvindt met in het totaal vier mini-cursussen: elk seizoen één, over verschillende onderwerpen en gepresenteerd door telkens een andere cursusleider. Aan bod komen oevers, vogels, het water en de biodiversiteit. Een mini-cursus zal bestaan uit twee dagdelen, één binnen en één buiten, en is afzonderlijk te volgen. Grijp deze kans aan om meer te weten te komen over dit unieke natuurgebied, zo dicht bij huis.

Leefgebied optimaliseren

De beide natuurverenigingen maken zich sterk om de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen te beschermen en waar mogelijk te vergroten. Er zijn namelijk zorgen over dit gebied omdat ruimte, rust en openheid onder druk staan: de rietkragen worden dunner en icoonsoorten verdwijnen. De Natuuracademie wil het bewustzijn hierover vergroten. Bewoners, gebruikers en recreanten van het gebied kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de toename van de biodiversiteit in het totale gebied door soms kleine gedragsveranderingen. De mini-cursussen zijn erop gericht praktische handvaten aan te reiken om het leefgebied van planten en dieren te optimalieren, waardoor soortenrijkdom gestimuleerd wordt.

Oevers

De eerste aflevering van de Natuuracademie zal gaan over oevers. Hoe kunnen we oevers levend maken? Deze overgangen tussen land en water kunnen zo ingericht worden dat niet alleen de oever beschermd wordt tegen erosie maar tevens een gunstig foerageer- en leefgebied wordt voor (jongbroed) van vis, insecten(larven) en diverse soorten vogels, vleermuizen en andere zoogdieren.

Datum en locatie

John van Gemeren is de cursusleider. Hij zal hierover meer vertellen en met u in gesprek op:

  • woensdagavond 25 september, aanvang 20:00 uur. Locatie: het Streekmuseum, Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk. De zaal is open vanaf 19:45 uur, koffie en thee staan klaar.
  • zaterdagocktend 28 september. U krijgt een vaartocht over de plassen om een indruk krijgen van de diverse mogelijkheden die reeds in de praktijk zijn uitgevoerd om een en ander te realiseren. Vertrek om 10.00 uur. Verzamelpunt: De Rokende Turf, ’s Gravenbroekseweg 154, 2811 GK Reeuwijk.

Wilt u zich vóór 18 september aanmelden, zodat we zeker weten dat er voldoende deelnemers zijn. Dit kan door een e-mail te sturen naar de coördinator, Marlou Min: mmin@xs4all.nl.

Eigen bijdrage

Aan een deelnemer wordt een eigen bijdrage van € 10 gevraagd per mini-cursus,  voor beide dagdelen samen. Graag contant betalen bij aanvang.