Milieuklachten en rookoverlast

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Midden-Holland.

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals geluidsoverlast van bedrijven, asbestbrand of bodemverontreiniging? Belt u dan direct de milieuklachtenlijn 0888 - 333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Op de website van ODMH vindt u meer informatie over de soorten klachten en een digitaal meldingsformulier. Ook milieubedreigende bedrijfsongevallen kunt u melden bij de ODMH.

Rookoverlast

Heeft u rookoverlast? Wijs de stoker dan eerst op de regels van het gebruik van houtkachels en haarden:

pdf gebruik van houtkachels en haarden (PDF, 680.41 KB)

Houdt de stoker zich niet aan deze regels? Neem dan contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via bwt@odmh.nl of tel. (088) 545 0001.