Melding vermoeden zorgfraude

Het is belangrijk dat geld bestemd voor zorg op de juiste manier wordt besteed. Het regionaal meldpunt is de plek om naar toe te gaan als u vermoedens heeft van verkeerd gebruik van het zorggeld. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld het dan bij het regionaal meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude.

Melden zorgfraude
Het is belangrijk dat zorggelden naar mensen gaan die het echt nodig hebben. Als u vermoedt dat zorggeld verkeerd gebruikt wordt, meld dit dan via bovenstaande knop bij het regionaal meldpunt. Bijvoorbeeld als u denkt dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin).

Let op, u gaat nu naar een pagina van de gemeente Gouda. Hier verzamelen wij alle meldingen uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Iedereen mag een melding doen. De regionale toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. Een melding kan ook anoniem gedaan worden.

Welke situaties wijzen op mogelijke zorgfraude?

- Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.

- Zorg leveren met ondeskundig personeel.

- Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is.

- Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.

- Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.

- Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.

- Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.

- Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.

- Een administratie die niet op orde is.

- Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.

- Aanleveren van vervalste/ verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken / misbruik van DigiD).

- De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.

Voor vragen of meer informatie over het melden van zorgfraude kunt u e-mailen naar toezicht@wmojeugdmiddenholland.nl