Meepraten over Raadhuisweg/Zoutmansweg

Publicatiedatum: 
15 sep 2020
Op dinsdag 22 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 organiseert de gemeente een inloopavond over de plannen voor de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. U bent hierbij van harte uitgenodigd. U kunt de plannen ook digitaal inzien en uw vragen en opmerkingen laten horen.

Voorlopig ontwerp

Om van de Raadhuisweg/Zoutmansweg een dorpse weg te maken met een lagere snelheid, stimuleren we het doorgaand verkeer om van de randweg gebruik te maken. Daarnaast krijgen fietsers volop de ruimte. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg gekozen voor een (voorlopig) ontwerp met een doorfietsroute. Dat betekent dat de mogelijkheid van fietsen op het pad gehandhaafd blijft maar dat fietsers ook op de weg de ruimte krijgen om veilig te fietsen.

De stukken op basis waarvan het college een besluit heeft genomen, liggen tot en met half oktober ter inzage. U kunt hierover vragen stellen. Dit kan zowel digitaal als tijdens de inloopavonden.

Inloopavonden

Bij de inloopavonden ziet u op schetsen en sfeerimpressies hoe de vernieuwde Raadhuisweg/Zoutmansweg eruit komt te zien. We leggen u uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt en u kunt vragen stellen. Daarnaast nodigen wij u uit om met ons mee te denken over het type lichtmasten, het soort beplanting en over de locaties van parkeervakken. U kunt op basis van meerkeuze voor de eerste twee onderdelen uw voorkeur uitspreken.

Locatie en tijden

De inloopavonden vinden plaats in zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 in Reeuwijk. Het is belangrijk dat we de coronamaatregelen naleven met elkaar. Daarom moet u zich van tevoren aanmelden voor een tijdsblok, waarbij steeds ruimte is voor maximaal 20 personen:

•          dinsdag 22 september, 21-22 uur

•          vrijdag 25 september, 20-21 uur

•          Vrijdag 25 september, 21-22 uur

Ondernemers melden zich aan voor het tijdsblok op dinsdag 22 september tussen 20 en 21 uur, via een e-mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl. Ook hier geldt een maximum van 20 personen.

Online mogelijkheden

Kunt u niet naar een inloopavond komen? Het voorlopig ontwerp is tot en met 15 oktober te bekijken in het Huis van Alles aan de Van Staverenstraat in Reeuwijk-Brug of op de projectpagina op deze website. U kunt uw vragen stellen of uw voorkeuren of opmerkingen persoonlijk doorgeven aan projectleider Barbara Wortman via 0172 522 522 of info@bodegraven-reeuwijk.nl.

Vervolg

We verzamelen al uw op- en aanmerkingen en voorkeuren. Het college neemt ze mee in de besluitvorming. Wij informeren u via de lokale media zodra er een definitief besluit is, naar verwachting begin november. Het definitief ontwerp en hoe is omgegaan met uw reactie kunt u dan bekijken op onze website.

Heeft u vragen? Neem contact op met projectleider Barbara Wortman via 0172 522 522 of info@bodegraven-reeuwijk.nl.