Maandag 4 maart inloopavond Watergebiedsplan Zuidzijderpolder in Bodegraven

Publicatiedatum: 
20 feb 2019
Het Hoogheemraadschap van Rijnland nodigt u als inwoner, belanghebbende en/of grondeigenaar uit voor een inloopavond over de Zuidzijderpolder in Bodegraven.

Rijnland werkt aan het toekomstbestendig maken van het watersysteem in de Zuidzijderpolder. Dit is nodig omdat klimaatverandering steeds meer druk op het systeem legt, bijvoorbeeld bij het voorkomen van wateroverlast. Maatregelen die hiervoor nodig zijn leggen we vast in een watergebiedsplan.

Dat plan maakt Rijnland niet alleen, want tijdens deze avond gaat het projectteam van Rijnland graag met u in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten. U heeft op dat moment ook de mogelijkheid om alternatieve oplossingsrichtingen met ons projectteam te delen.

  • Datum: maandag 4 maart 2019
  • Locatie: Paardenburgh, Dammekant 2, 2411 CD Bodegraven

Programma

  • Vanaf 19.00 uur               Inloop en registratie
  • 19.15 – 20.45 uur            Gesprekstafels: in gesprek over oplossingsrichtingen
  • 20.45 – 21.00 uur            Afsluiting inloopavond

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst?

Neem dan contact op met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar wgpzuid@rijnland.net o.v.v. inloopavond Zuidzijderpolder.