Lizet Keijzers - gemeentesecretaris a.i.

Lizet Keyzers gemeentesecretaris foto stephan van leiden sept 2021
  • Hoogste ambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Staat als secretaris en 1ste adviseur het college van B en W bij
  • Aanwezig tijdens college- en raadsvergaderingen
  • Algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie
  • Bestuurder voor de ondernemingsraad