Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra zij vier jaar worden. Vanaf vijf jaar moet uw kind naar school. Dan is het leerplichtig. Dit betekent dat uw kind alle voor hem/haar bestemde lessen moet volgen. Kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin zij zestien worden. Tot hun achttiende zijn kinderen kwalificatieplichtig.

Vrijstelling

In bijzondere gevallen is het mogelijk om vrijstelling te vragen van de leerplicht. Dit is echter wel aan bepaalde regels gebonden.

U kunt alleen een beroep op vrijstelling doen als u de directeur van de school of de onderwijsinstelling op tijd om vrijstelling heeft gevraagd. Over vrijstelling voor langer dan tien dagen besluit de leerplichtambtenaar. De ambtenaar overlegt voorafgaand aan zijn beslissing over uw verzoek met de school- of instellingsdirecteur.

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 16:00 uur op 0182 - 588 586 en via e-mail: info@leerlingzakenmh.nl.

Bezoekadres

Burgemeester Jamesplein 1

2803 PG Gouda

Correspondentieadres

Postbus 1086

2800 BB Gouda