Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding leerlingenvervoer.

Welk onderwijs volgt u kind?

Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Het is daarom eerst belangrijk om te bepalen welk onderwijs uw kind volgt:

Maak een keuze:

Speciaal (Basis) Onderwijs (SO en SBO)

Regulier basisonderwijs (geloof en levensovertuiging, taalschool) 

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (VSO/SVO)