Leerlingenvervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding leerlingenvervoer.

Goed om te weten

Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?


U komt in aanmerking voor een vergoeding als:

 • Uw kind naar de dichtstbijzijnde (voor uw kind) mogelijke school gaat.
 • ​Uw kind door een ziekte, handicap of beperking niet zonder begeleiding naar school kan reizen. De afstand is daarbij niet van belang.
 • Uw kind naar een school gaat die 6 kilometer of verder weg ligt.

Kinderen die het regulier basisonderwijs bezoeken komen vanaf 9 jaar alleen nog in aanmerking voor bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. 

Wat heb ik nodig voordat ik het aanvraagformulier invul?

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens (digitaal) bij de hand heeft voordat u de aanvraag invult:

Uw kind zit op het basisonderwijs:

 

Een vervoersverklaring

- Deze heeft u nodig als uw kind naar SBO of SO onderwijs gaat en op 1 augustus van dit jaar 11 jaar is of ouder

U kunt hiervoor de volgende verkaring downloaden en invullen: pdf Vervoersverklaring (PDF, 78.79 KB)

Een inkomensverklaring 2015 (IB60)

Deze heeft u nodig bij een gecorrigeerd verzamelinkomen van beide ouders of verzorgers van minder dan € 25.650,00. U hoeft deze niet bij te voegen als uw kind een SO school bezoekt of een handicap of beperking heeft waardoor uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen.

Informatie over uw inkomen is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of u wel of geen eigen bijdrage moet betalen. 

Inkomensverklaring opvragen

U kunt uw inkomensverklaring online aanvragen en uitprinten via Mijn Belastingdienst. U moet hier inloggen met uw DigiD. Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u ook op de site van de belastingdienst.

De inkomensverklaring kunt u ook telefonisch opvragen bij de Belastingdienst: telefoonnummer 0800-0543, houd uw burgerservicenummer bij de hand. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u de verklaring binnen heeft. Aan het opvragen zijn geen kosten verbonden.

Een medische verklaring handicap of beperking

Deze heeft u nodig als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. De verklaring kunt u opvragen bij de behandelend medische specialist, arts of fysiotherapeut van uw kind. 

U bent verplicht een gemotiveerde verklaring bij te voegen.

De verklaring moet minimaal omvatten:

 • Informatie waaruit blijkt dat de leerling gezien zijn structurele lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte niet in staat is zelfstandig of met begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen.
 • Informatie waaruit blijkt of de leerling in staat is om met begeleiding te reizen met openbaar vervoer of fiets.
 • Informatie of de leerling op termijn in staat is om zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Zo ja, wat is hiervoor nodig?
 • Indien nodig kan worden aangegeven waar tijdens het vervoer van de leerling rekening mee gehouden moet worden.

Bij twijfel of een onvoldoende gemotiveerde verklaring kan de gemeente uw kind laten oproepen voor een onafhankelijke keuring bij de GGD arts.

Een verklaring geloofsovertuiging of levensovertuiging

Deze heeft u nodig als uw kind vanwege uw geloof of levensovertuiging een andere school bezoekt dan dichterbij de woning gelegen. (bijvoorbeeld Vrije school of Islamitisch basisonderwijs).

Indien een vergoeding van de vervoerskosten wordt aangevraagd voor het bezoeken van een school, terwijl één of meer scholen van dezelfde onderwijssoort dichter bij de woning zijn gelegen, dient door de aanvragers schriftelijk verklaard te worden dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van alle dichter bij de woning gelegen bijzondere scholen van de soort waarop de leerling is aangewezen.

Uw kind zit op het voortgezet onderwijs
 

Een medische verklaring handicap of beperking

Deze heeft u nodig als uw kind een handicap* of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen.

De verklaring kunt u opvragen bij de behandelend medische specialist, arts of fysiotherapeut van uw kind. 

U bent verplicht een gemotiveerde verklaring bij te voegen.

De verklaring moet minimaal omvatten:

 • Informatie waaruit blijkt dat de leerling gezien zijn structurele lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte niet in staat is zelfstandig of met begeleiding per fiets of openbaar vervoer te reizen.
 • Informatie waaruit blijkt of de leerling in staat is om met begeleiding te reizen met openbaar vervoer of fiets.
 • Informatie of de leerling op termijn in staat is om zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer te reizen. Zo ja, wat is hiervoor nodig?
 • Indien nodig kan worden aangegeven waar tijdens het vervoer van de leerling rekening mee gehouden moet worden.

Bij twijfel of een onvoldoende gemotiveerde verklaring kan de gemeente uw kind laten oproepen voor een onafhankelijke keuring bij de GGD arts.

* Onder handicap wordt verstaan: een verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of psychische handicap (rolstoelgebonden, visuele en/of auditieve beperking). ADHD, PDD-nos en dergelijke zijn (verstandelijke) beperkingen waarvoor géén recht op leerlingenvervoer bestaat.

Kosten

Eigen bijdrage

Bezoekt uw kind regulier basisonderwijs of SBO én is uw inkomen hoger dan een per schooljaar vastgestelde inkomensgrens? Dan wordt u een eigen bijdrage in rekening gebracht. 

De eigen bijdrage is niet van toepassing als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij nu en ook later niet in staat is om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. 


Informatie taxi Wegman

pdf Informatiebrief ouders (PDF, 194.64 KB)

pdf Vervoersbrochure 2017-2018 (PDF, 490.25 KB)

Opstapplaatsen

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen. De leerlingen worden vanaf een centrale opstapplaats met de taxi of bus vervoerd. De leerlingen worden dus niet thuis voor de deur opgehaald, maar zij dienen zich, al dan niet onder begeleiding van de ouders, te begeven naar de door de gemeente aangewezen opstapplaats. Lees meer.