Kwaliteit zwemwater

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) verstrekt tijdens het zwemwaterseizoen actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid-Holland.

Van 1 mei tot 1 oktober (het zwemwaterseizoen) controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs van de ODMH, de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland op veiligheid, hygiëne en visuele zwemwaterkwaliteit. Deze zwemwaterlocaties zijn te herkennen aan de blauwe informatieborden.

Maatregelen

Als de situatie daartoe aanleiding geeft dan neemt de ODMH maatregelen. Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord(en) bij de betreffende locatie.

Informatievoorziening

Op verschillende manieren kan informatie worden verkregen.

  • Via www.zwemwater.nl, hier staat de actuele informatie over alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland. Via een kaartje kunt u inzoomen op een locatie. Per locatie is er informatie over de aanwezige voorzieningen bij die locatie én welke maatregelen daar eventueel gelden;
  • Via de zwemwaterapp. Met deze app bent u altijd goed geïnformeerd over de actuele stand van zaken;
  • De zwemwatertelefoon 0800 9036 is dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur. Via dit nummer krijgt u algemene en zo nodig toegespitste actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater, de veiligheidsrisico’s en mogelijke gezondheidsrisico’s. Gezondheidsklachten kunnen ook gemeld worden via dit nummer;
  • Vragen over de veiligheid, zwemwaterkwaliteit en hygiëne van de officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland kunnen ook gesteld worden via zwemwater@odmh.nl;
  • Als de ODMH maatregelen treft worden die getwitterd via @ODMH_Zwemwater.

Zwemmen in rivieren

Zwemmen in de grote rivieren en in kanalen kan levensgevaarlijk zijn vanwege stroming en scheepvaart, het is ook verboden. De ODMH adviseert om uitsluitend in de officiële zwemwaterlocaties te zwemmen omdat alleen deze locaties gecontroleerd worden op veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit.