Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Hitte wordt daardoor langduriger en regen steeds heftiger. Dat geeft allerlei soorten problemen. Heftige regen kan leiden tot wateroverlast of zelfs overstromingen. Langdurige warmte zorgt bijvoorbeeld voor gezondheidsproblemen. Langdurige droogte veroorzaakt mislukte oogsten en bodemdaling. Veel van deze gevolgen kunnen we voorkomen door onze omgeving aan te passen aan klimaatverandering. Dat heet klimaatadaptatie. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt zich sterk voor een klimaatbestendige omgeving. U ook? Kijk wat u kunt doen en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Wat zijn klimaatadaptatieve maatregelen?

Klimaatadaptatie is het aanpassen van de omgeving aan klimaatverandering. Dit om de gevolgen van heftige regen, toenemende hitte en droogte en een stijgende zeespiegel te verminderen. Dat kan op grote schaal door bijvoorbeeld dijken te verstevigen en rivieren te verbreden. Maar ook door meer groen rondom uw huis, in uw tuin of op uw dak. Groen ontlast het riool doordat het water opvangt. Zo voorkomt u wateroverlast. Dus ook in uw eigen leefomgeving kunt u zelf bijdragen:

  • Tegels in de tuin vervangen voor groen zorgt voor meer verkoeling en dus een lagere temperatuur. Daarnaast vangt het groen in de tuin het regenwater beter op en vergroot het de biodiversiteit. Ook ziet het er erg gezellig uit.
  • Een groen dak zorgt voor verkoeling in en om uw huis. Ook vangt het regenwater op en is de energieopbrengst van uw zonnepanelen beter op een groen dak.
  • Met een regenton en/of het afkoppelen van uw regenpijp vangt u regenwater op. Dat kunt u gebruiken om bij droogte uw planten water te geven. Daarmee gaat u droogte van de grond tegen en bespaart u drinkwater.

Voor meer informatie over alles wat u zelf kunt doen, kunt u kijken op Huisje Boompje Beter. Of doe de Biodiversiteitswijzer op www.maakgrijsgroener.nl. Voor vragen over de gezondheidsrisico’s bij extreme hitte en wat te doen, raden wij aan om contact op te nemen met de GGD.

Subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen

Wilt u uw tuin vergroenen, regenwater opvangen of uw huis voorzien van een groen dak? En daarmee ook meteen bijdragen aan een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk? Maak dan gebruik van de subsidie Klimaatadaptieve maatregelen. De gemeente vergoedt hiermee tot € 500 van uw kosten.

Wat doet de gemeente aan klimaatadaptatie?

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil bestand zijn tegen de gevolgen van toenemende hevige regenbuien, langdurige droogte, hitte en overstromingen. Wij zien dit als onderdeel van de hele transitie naar een duurzame samenleving. Niets doen of langer wachten is geen optie. Op langere termijn is dit ook duurder. In alle plannen houden we daarom rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk kansen tegelijk benutten.

Een voorbeeld daarvan is de omgeving van het zwembad de Kuil. Bij de herinrichting zijn een aantal klimaatadaptieve maatregelen genomen. Zo is een infiltratieriool aangelegd. Dat zorgt dat regenwater langzaam in de bodem zakt. Hierdoor komt er minder water in het gewone riool en neemt de kans op wateroverlast af. Ook zijn er groene parkeerplaatsen aangelegd. Daardoor trekt regenwater makkelijker in de bodem. Deze parkeerplaatsen warmen daarnaast minder op dan gewone parkeerplaatsen. Dat is goed tegen hitte. Door de extra bomen en groen rondom het zwembad, verkoelt de omgeving nog meer.

Voor meer informatie over klimaatadaptatie en de kansen en knelpunten in Bodegraven-Reeuwijk kunt u de Story map stresstesten bekijken. De gemeentelijke klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda vindt u in de bijlagen hieronder.

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Klimaatadaptatie via klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.