Klachten over parkeren

Het gebeurt regelmatig, irritatie door een fout geparkeerde auto. Een auto precies voor uw uitrit, op de stoep of in een bocht waardoor een onveilige situatie ontstaat. Het parkeergedrag binnen onze gemeente levert regelmatig klachten op.

Wat doen wij met klachten over parkeren?

Wanneer er uit een wijk veel klachten over foutief parkeren komen wordt er een controle gehouden. Voorafgaand aan die controle wordt er eerst een periode gewaarschuwd (via social media, de website, en in de lokale krant) dat er een controle aan gaat komen. 

Na deze waarschuwingsperiode wordt er daadwerkelijk gecontroleerd. Treffen wij voertuigen aan die foutief geparkeerd staan, dan volgt er een boete van € 90. De administratiekosten verhogen het totaalbedrag met € 9.

Gaat het om herhaalde parkeeroverlast in een wijk en zijn er bij controle van een voertuig vrije parkeerplaatsen binnen 150 meter van het woonadres van de eigenaar van de auto beschikbaar dan wordt er altijd een boete opgelegd. Ditzelfde geldt als sprake is van verkeersonveilig gedrag. Denkt u bijvoorbeeld aan parkeren op de stoep bij een school of op een zebrapad.

U heeft een boete gehad en wat dan?

U ontvangt de boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Wilt u bezwaar maken, richt dan uw bezwaarschrift aan het CJIB (zie daarvoor de informatie in de bijlage bij de boete).