Keuzenotitie begroting 2020 naar de raad

Publicatiedatum: 
27 sep 2019
Op woensdag 9 oktober wordt in de gemeenteraad de Keuzenotitie 2020 besproken. Bij de Kadernota 2020 werd duidelijk dat de tekorten op het Sociaal Domein het structureel financieel herstel in gevaar brengen. Om een goede afweging te maken in mogelijke bezuinigingen heeft de raad opgeroepen om een keuzenotitie op te stellen.

“Een belangrijk vertrekpunt bij het opstellen van de Keuzenotitie is en blijft de ambitie Samen, Duurzaam, Gezond!” licht wethouder Dirk-Jan Knol (financiën) toe.

Tegelijk kan deze ambitie niet los gezien worden van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, waar de tekorten toenemen. Deze tekorten kunnen op dit moment niet opgelost worden binnen het Sociaal Domein zelf. Dit betekent dat op de andere thema’s keuzes dienen te worden gemaakt om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht.

De Keuzenotitie geeft invulling aan het verzoek van de raad. De voorgestelde maatregelen leiden tot een sluitende begroting. Binnen deze begroting valt er ook nog iets te kiezen voor de raad. Het voorstel bevat een set van afgewogen keuzes die zoveel mogelijk recht doen aan het raadsakkoord Samen, Duurzaam, Gezond!.

De uitkomst van het debat op 9 oktober wordt opgenomen in de begroting 2020-2023 die op woensdag 30 oktober wordt behandeld in de gemeenteraad.