Kees Oskam - wethouder (CU)

Deeltijd wethouder

Onderwerpen
 

 • Sociaal domein, WMO, Mantelzorg en ouderen
 • Inrichting en onderhoud openbare ruimte
 • Vastgoed
 • Doelgroepenvervoer
 • Dorps-en wijkgericht werken
 • Diverse ruimtelijke projecten

Dorps- en Wijkwethouder

Sluipwijk en Waarder

Nevenfuncties (onbezoldigd)

DGA Wiericke Beheer Driebruggen

Ambtshalve:

 • Voorzitter DB en AB Groenalliantie
 • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cyclus
 • Voorzitter Adviesorgaan Afvalbeleid Cyclus
 • Lid Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen
 • Lid algemene vergadering aandeelhouders OASEN
 • Lid stuurgroep centralisatie rioolzuiveringen Rijnland
 • Lid RDOG
 • Voorzitter auditcommissie regionale dienst openbare gezondheidszorg
 • Lid platform slappe bodem