Kees Oskam - wethouder (CU)

Kees Oskam wethouder foto stephan van leiden sept21

Deeltijd wethouder

Onderwerpen
 

 • Inrichting en onderhoud openbare ruimte (wegen, groen, water, riool)
 • Duurzaamheid, Regionale Energie Strategie en Warmte transitie
 • Klimaatadaptatie
 • Bewust Afval - Cyclus
 • Dorps- en Wijkgericht werken 
 • Dorpsvisie - Huizen van Alles
 • Algemene  gezondheidszorg RDOG en GGD -Transmuraal netwerk
 • Ouderenbeleid, -zorg en -huisvesting
 • Gemeentelijk Vastgoed
   

Dorps- en Wijkwethouder
 

 • Waarder
 • Reeuwijk-Dorp

Nevenfuncties (onbezoldigd)
 

DGA Wiericke Beheer Driebruggen

Ambtshalve:

 • Voorzitter DB en AB Groenalliantie
 • Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cyclus
 • Voorzitter Adviesorgaan Afvalbeleid Cyclus
 • Lid Bestuurlijk Overleg Samenwerken in de Waterketen
 • Lid algemene vergadering aandeelhouders OASEN
 • Lid stuurgroep centralisatie rioolzuiveringen Rijnland
 • Lid RDOG
 • Voorzitter auditcommissie regionale dienst openbare gezondheidszorg
 • Lid platform slappe bodem