Johan de Jager - gemeentesecretaris

  • Hoogste ambtenaar van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • Staat als secretaris en 1ste adviseur het college van B en W bij
  • Aanwezig tijdens college- en raadsvergaderingen
  • Voorzitter van het gemeentelijk managementteam en bestuurder in de ondernemingsraad
  • Algemeen directeur van de directie