Jan Leendert van den Heuvel - wethouder (SGP)

Deeltijd wethouder

Onderwerpen
 

 • Ruimtelijke Ordening
 • Implementatie Omgevingswet
 • Cultureel erfgoed
 • Handhaving BWT en milieu
 • Onderwijs in ruime zin
 • Schiphol
 • Grondbedrijf

Dorps- en Wijkwethouder
 

 • Nieuwerbrug aan den Rijn
 • Driebruggen

Nevenfuncties
 

 • Advocaat/eigenaar Van den Heuvel advocaten (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Driestar College Gouda (bezoldigd)
 • Lid Klachtencommissie Lelie Zorggroep (onbezoldigd)